valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:2017
Pg:157-172
Título: Genealogia de la família Lino Sanz, Els Bollos
Autor: Ferrer Guzmán, Vicent | Tarín I López, Ramón
Periodo: Historia Contemporánea
Materia:  Biografías
Siglos: XIX; XX
Tema: Estudios y documentos-Biografies
Idioma: ValenciàVista prévia
157
Ramon Tarín i López
Vicent Ferrer Guzmán
Genealogia de la família Lino Sanz,
Els Bollos
PRÒLEG
El llinatge Lino és un cognom bastant recent en el paisatge del veïnat
municipal d’Alaquàs, ja que apareix a partir de principis del segle XIX. De fet,
el primer matrimoni que apareix documentat és el de Mauricio Lino Peris i
Maria Barberà Barrachina celebrat l’any 1822. Donat que és el primer d’aquest
cognom que apareix documentat entre els documents consultats, creiem
que degué establir-se abans de 1800, iniciant les distintes branques d’aquest
llinatge que ha tingut un protagonisme bastant rellevant al nostre poble. Entre
l’exposició de dades recollides en les distintes consultes resulta interessant
comprovar els diferents oficis emprats pels seus membres al llarg de la seua
trajectòria professional, com ara: llaurador, oller, torner, etc.
L’objectiu central d’aquest treball d’investigació és mostrar la línia genealògica
de la família Lino Sanz formada pel matrimoni de Francisco Lino Navarro i
Maria Sanz Barberà, ampliant per una banda els antecedents directes del
cognom Lino, i per l’altra els descendents també per línia directa fins a reunir
un total de sis generacions.
Pel que fa als antecedents, s’indiquen aquelles famílies, les dades de les
quals hem pogut aconseguir per mitjà dels cens de població d’Alaquàs
de 1857 i 1860, així com també dels llibres de registre de la parròquia de
l’Assumpció de Ntra. Sra.
En relació als descendents, hem pogut recollir tota la informació necessària
per completar les diverses ramificacions de la citada família, objecte d’aquest
estudi, identificant quasi totes les persones que van viure o que viuen
actualment a Alaquàs.
Seria interessant continuar la investigació d’aquest o d’altres llinatges del
nostre poble per a poder veure en les fonts d’on venim.

158
APUNTS DEL LLINATGE LINO
PARTIDA DE BAPTISME DE NICOLÀS CAMPOS LINO (COSÍ DE LA MADRE
JOSEFA CAMPOS)
«En la villa de Alacuás, provincia y Arzobispado de Valencia, día veinte
y seis de Octubre de mil ochocientos sesenta, yo D. Vicente Forment,
Vicario de esta Parroquia, bauticé solemnemente a Nicolás que nació el día
anterior, a las dos de la tarde, hijo legítimo de Nicolás Campos (Barberá),
esquilador, y de Teresa Lino (Barberá), ambos de esta donde contrajeron
matrimonio, siendo sus abuelos paternos Nicolás Campos, difunto, y
Francisca Barberà, y los maternos: Mauricio Lino y María Barberà. Fueron
sus padrinos Mauricio, el abuelo materno y Francisca Barberà, la abuela
paterna, viuda, a quien previne el parentes(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0