valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:1984
Pg:97-104
Título: Estudi dels Premis Literaris "Vila d'Alaquàs".
Autor: De La Virgen Ramírez, María José | Parraga Serrano, Jesús
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Cultura
Siglos: XX
Tema: Estudios y documentos-Cultura
Idioma: ValenciàVista prévia
MARIA JOSÉ DE LA VIRGEN RAMÍREZ JESÚS PARRAGA SERRANO

ESTUDI DELS PREMIS LITERARIS "VILLA D ' A L A Q U À S "

Superada l'etapa dels "Jocs Florals", quan les Bases exigien un poema amb una quantitat determinada de versos, "Els Premis Literaris Vila d'Alaquàs" van camí de situar-se entre el més prestigiosos Concursos literaris que es celebren arreu del País Valencià. Aquesta circumstància exigeix la realització d'una crítica que tinga com objecte els treballs premiats a l'esmentat concurs literari des dels mateixos òrgans culturals d'Alaquàs, com són els "Quaderns d'Investigació d'Alaquàs". És la nostra modesta intenció començar aquesta tasca crítica amb l'anàlisi d'"Amarg com el Sèver" i "Exposició de silencis", únics textes en prosa premiats, que fins ara han sortit al carrer, i consideren una tasca vàlida fer la crítica d'una obra no publicada.

METODOLOGIA A l'hora d'analitzar un text literari, el crític pot tenir l'actitud d'ocultar el sistema teòric en què s'ha basat per arribar a les seues conclusions o bé explicitar aquest sistema; d'aquesta manera dóna al lector els elements necessaris per poder rebatre aqueixes conclusions des de les seues concepcions metodològiques. Adoptarem aquest segon criteri en exposar ací les nocions de Text i Espai Textual que han servit de base per a la nostra anàlisi (1).
Allò que se'ns dóna (la materialitat del discurs no és un text, sinó un lloc al que nosaltres (mitjançant un treball de lectura-transformació) atorguem un sentit. A aqueix indret li donem el nom "d'Espai textual" i "Text" al resultat d'eixe treball de lectura-transformació que s'ha realitzat sobre

(1) El que ve a continuació, ha estat extret de forma pràcticament literal de l'article de Jenaro Talens i Juan Miguel Company: L'espai textual: tesi sobre la noció de text, inclòs en el número 1 dels Cuadernos de Filologia, intitulat: Teoria-Llenguatges (pagines 35-47).
97

l'espai textual; /'objectiu serà no sols "significar" (la qual cosa és inherent al mateix espai textual perquè és actualització del llenguatge) sinó posseir un sentit. L'espai textual resta així adscrit al significat i al text, al sentit. Resta per veure de quina manera actua aquest treball de sentit. En el cas d'un espai textual organitzat, jerarquitzat i fixat entre límits, com és el cas dels relats que ara ens ocupen. Parlarem de "Sistema" per definir la seua específica forma d'organització al voltant a un principi ordrenador (context explícit). Aquesta organització "sistema" imposa els límits de la direcció de producció de sentit, restricci(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0