valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:2010
Pg:65-114
Título: Els Campos: llegat i tradició d’una família d’esquiladors emparentada amb els Benlliure des de meitat de segle XIX.
Autor: Tarín I López, Ramón
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Biografías
Siglos: XIX; XX
Tema: Estudios y documentos-Biografies
Idioma: ValenciàVista prévia
Ramón Tarín i López

Els Campos: llegat i tradició d'una família d'esquiladors emparentada amb els Benlliure des de meitat de segle XIX
Agraïments*

Família García Campos Carmen i Maria Tàrrega Gil Miquelet Tàrrega Campos.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES DE LA FAMÍLIA CAMPOS Parlar d'esquiladors és parlar de la nissaga de la família Campos, tan arrelada i tan present en el context històric i social del nostre poble des de moltes generacions anteriors. Encara està present en la retina dels nostres ulls la presència dels germans José i Vicent Campos Cosme, els últims esquiladors de la família Campos, pels carrers del poble, a qualsevol hora del dia, carregats amb la ferramenta de treball col·locada dins d'una bossa de cuir, masegant l'anella de la porta o entrant en l'interior de les cases dels llauradors i veïns amb l'objectiu d'esquilar alguna "haqueta" matxo o ase al mateix esta, ble o corral de la vivenda. Per tant, cal dir cóm el rastre i encarament de l'ofici d'esquilador ha estat una tasca apassionant que hem volgut abordar i analitzar des de perspectives tan diferents i fonamentals com són els antecedents històrics generacionals, les tècniques de l'esquilada (també anomenada amb el mot esquiló) a tisora, els aspectes econòmics i socials, sense oblidar alguns detalls de la vessant biogràfica. Així mateix, aquest treball vol ser un homenatge als diferents oficis i al treball ben fet tan present en el paisatge humà del nostre passat.
* Volem deixar constància del nostre reconeixement a Vicent Estarlich per facilitar-nos l'accés als arxius de la parròquia de l'Assumpció, així com a Xavier García Peiró tècnic de la Casa Museu Benlliure

65

El rastreig de la família Campos al llarg del segle XIX i bona part del segle XX ens ha proporcionat una de les millors fonts disponibles sobre l'etnologia que ens permetrà acotar i analitzar un dels oficis de l'àmbit rural per a poder aprofundir en les observacions generals d'interpretacions que ens oferisca una completa i substancial informació antropològica sobre aquest ofici i el seu valor etnogràfic. La genealogia Campos la trobem documentada ja al segle XVIII, en el llibre registre de casaments i naixements de l'arxiu parroquial de l'església de l'Assumpció d'Alaquàs de 1773 on figura el naixement de Rosa Thomasa Josefa Campos Tàrrega 1. Tanmateix, no és l'únic document existent, donat que en la llambregada realitzada per l'arxiu parroquial, hem arribat a trobar tota una carrandella de partides nupcials que no tardarem gens en exposar: el matrimoni canònic de María Campos Jalmero i Vicent Barberà el dia 11 de febrer de 1782; el de Francisca Campos Jalmero amb Hipòlit Barberà Portalés en 1786, o b&#(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0