valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:1994
Pg:71-90
Título: 25 anys de cooperativisme a Alaquàs.
Autor: Gabarda Pérez, Vicenta
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Economía
Siglos: XX
Tema: Estudios y documentos-Economia
Idioma: ValenciàVista prévia
VICENTA GABARDA PÉREZ

25 ANYS DE COOPERATIVISME A ALAQUÀS

L- INTRODUCCIÓ Les cooperatives són institucions clarament diferenciades de la resta, que actuen al sistema econòmic general: el procés històric que les ha anat configurant, el marc específic que regula la seua actuació, els grups socials que estan animant-les, el comportament que tenen i la seua ideologia, apunten en aquest sentit. La necessitat es troba a l'origen de totes les cooperatives, qualsevol que siga el seu objecte. El mateix cooperativisme fou una necessitat quan naixqué a l'any 1843 de la mà dels pioners de Rodchale. L'estudi descriptiu de les cooperatives existents a Alaquàs, sense ser una excepció del que passa a altres llocs, ens du a parlar de: - Necessitat de prestar i rebre un servei. - Necessitat de donar eixida comercial als productes elaborats pels socis. - Necessitat de tenir un lloc de treball, fonament de les Cooperatives de Treball Associat (CTA). - Necessitat de fomentar la solidaritat en l'home, de promoció social, de compromís amb el medi i de voler transformar la societat. Aquesta darrera necessitat, de manera primordial, és la que donarà pas a la creació i als avanços de les primeres cooperatives sorgides a Alaquàs. II.- ANTECEDENTS IMMEDIATS DEL COOPERATIVISME A ALAQUÀS. La cooperació es relaciona amb un moviment social que conegué gran desenvolupament als anys de la República en tota la Comunitat Valenciana, en una línia que es veurà truncada per la Guerra Civil i sobretot per la Dictadura, que no tornarà a aparéixer fins la dècada dels 70, quan el trencament de la mateixa, l'obertura cap a la Democràcia, l'auge econòmic i demogràfic a tota la Comuni-71-

tat Valenciana i a Alaquàs, ho permitisca, experimentant el cooperativisme un espectacular desenvolupament. No hem trobat documentació escrita referent a les cooperatives que pogueren existir al poble, abans del seu ressorgiment a 1969-70, pel que hem recorregut a la documentació oral, a la memòria de la gent més major, testimoniatges, ben cert vàlids però que hem d'avaluar com cal, tenint en compte el marge d'error que la distància en el temps pot ocasionar. Les cooperatives anteriors a 1969 quedarien classificades del següent mode: a) 1 Cooperativa agrícola: Sindicato Agrícola "El Progreso" b) 5 Cooperatives de consum: carrer Sant Hipòlit, Angel Pestaña, de la C.N.T, de la U.R. i de la U.G.T. c) 1 Cooperativa de treball associat: de mobles corbats. a) El Sindicat Agrícola "Progreso Agrario" o "S. Francisco de Paula". Es tracta d'una de les poques cooperatives documentades, ja que es conserva el seu Reglament o Estatut que data del 9 d'abril de 1929 i que es trobava a la plaça del Santíssim nº 11 d'Alaquàs. El seu marc ju(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0