valencià | castellano   

Buscar
  Estudis i documents

Any:2001
Pg:99-124
Títol: Lectura del «Pla Triennal» d’Alaquàs de 1953.
Autor: Roca Ricart, Rafael
Període: Història Contemporània
Matèria:  Política
Segles: XX
Tema: Estudis i documents-Política
Idioma: ValenciàVista prévia
RAFAEL ROCA RICART

LECTURA DEL «PLA TRIENNAL» D'ALAQUÀS DE 1953
A la iaia Maria, que vingué de l'Horta a Alaquàs Alaquàs, anys 50 El «Pla triennal» de l'Ajuntament d'Alaquàs per a 1953-1955 és un informe extens (de 107 fulls mecanografiats a doble espai), gestat a inicis dels anys 50 i acabat de redactar en febrer de 1953 per l'aleshores secretari de l'Ajuntament, Sr. Manuel Marqués Lasarte. Per les seues característiques, es tracta d'un complet inventari municipal, d'un document eclèctic i detallat la lectura del qual ens aporta nombrosa informació sobre les característiques humanes, socials, laborals, culturals i de tot tipus de l'Alaquàs d'inicis dels anys 50, i també de tota la primera meitat del segle XX (1). D'aquesta manera, el «Pla triennal» esdevé un riquíssim i eloqüent exponent de l'Alaquàs de postguerra que tot just iniciava (volia iniciar) el seu creixement i desenvolupament social i econòmic, després dels anys de parada a què, com tota la resta de pobles i ciutats, es va veure obligat a realitzar a causa dels efectes de la contesa bèl·lica de 1936-39. El «Pla» fou redactat amb la finalitat de ser estudiat i aprovat pel Ple de la Corporació municipal, aleshores presidida pel Sr. José Mª Sancho Santamaría; cosa que tingué lloc el 6 de febrer de 1953, afegint-hi, segons consta en el document adjunt, que fóra enviat a la «Hermandad de Labradores y Ganaderos Local» perquè aquesta entitat també hi donara el seu vistiplau. El secretari de l'Ajuntament ho consignà tot tres dies després, el 9 de febrer, en els següents termes: «De orden del señor Alcalde, se dió lectura al referido plan. Terminada la lectura del mismo y estudiados atentamente los capítulos que comprende, se acuerda, por unanimidad: primero, aprobar el plan trienal de actuaciones municipales para los años 1953 al 1955, ambos inclusive, en la forma en que se halla redactado, y segundo, comunicar a la Hermandad de Labradores y Ganaderos

(1) M'ha estat possible la consulta del «Pla triennal» d'Alaquàs 1953-1955 gràcies a l'amabilitat de José Martí Montalt.

-99-

Local el acuerdo adoptado aprobando el mencionado Plan, recabando a la vez que lo estudie y haga las sugerencias que estime convenientes, y preste la colaboración necesaria para la mejor realización del mismo». La Germandat de Llauradors, per la seua banda, contestà quatre dies després, el 13 de febrer, per boca del seu secretari, Sr. Manuel Alòs Haro, afirmant que «fue leído el Plan Trienal, mil novecientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco, al cual el Cabildo Sindical, por unanimidad, dio su asentimiento, acordando al mismo tiempo prestar su ayuda para que se pueda llevar a cabo la eje(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0